بازتاب
نفی مطلق یا ضرورت اعمال خشونت – ق۲
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

وجود مفهومى از مجازات و مكافات در ذات خود اعمال خشونت آميز را به همراه ندارد؟ آيا به اعتبارى اديان خود از عوامل كسترش خشونت در جهان به شمار نمى ايند؟ ديانت بهائى در كجاى اين ماجرا قرار دارد؟ ايا مفهوم صلح، اشتى و حدت عالم انسانى به دنبال نفى مطلق خشونت است؟ در اين برنامه هم چون برنامه پيشين براى يافتن پاسخى براى اين سوالات شاهرخ کوهستانی با دكتر پرويز ايزدى و دكتر ايرج خدادوست به گفتگو نشسته است.

ثبت نام در خبرنامه