بازتاب
مد و زیبایی قسمت ۲
خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

با وجود تمجید فراوان از زیبایی، در آثار دینی و در آثار هنری متاثر از دین حساسیتی نسبت به پوشش و آرایش در تمامی ادیان به چشم‌ می‌خورد. این حساسیت از کجاست و دیدگاه دیانت بهائی نسبت به پوشش و آرایش چیست؟ در ادامه بحث گذشته شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر نیکول جعفری و فرزانه ثابتان است تا در این زمینه به گفتگو بپردازند.

ثبت نام در خبرنامه