بازتاب
مد و زیبائی ق۱
خرداد ۵, ۱۳۹۹

حد توجه به زیبایی چیست و تا چه اندازه انسان اختیار تن و پوشش خود را دارد؟ بحث پیرامون این سوالات و افراط‌ها و تفریط‌ها در مد و جراحی زیبایی در گفتگوی شاهرخ کوهستانی و میهمانان دو برنامه‌ آینده‌ بازتاب دکتر نیکول جعفری و فرزانه ثابتان.

ثبت نام در خبرنامه