بازتاب
فقر و مشکلات اقتصادى ق۱
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵

نشانه هاى فقر چيست؟ شاخص هاى تعيين خط فقر چيه؟ رابطه نياز و ثروت چيست؟ چه عواملى موجب بروز اين همه مشكلات اقتصاديست؟ فرهاد ثابتان دكترای اقتصاد و ايرج عابديان دكتراى اقتصاد ميهمان شاهرخ كوهستانى در بازتاب هستند تا دردو برنامه پيش رو نگاهى داشته باشيم به فقر و مشكلات اقتصادى.

ثبت نام در خبرنامه