بازتاب
سازمان ها و نهادهای بین المللی ق۲
آذر ۷, ۱۳۹۴

حد فاصل حاكميت ملى و اختيارات نهادهاى بين المللى چيست؟ اساسا نظم جهانى تا چه اندازه ميتواند به حاكميت ملى بها دهد و نقش دولتها را در مقابل نقش سازمانهاى بين المللى حفظ کند؟ آیا اين سازمانهاى بين المللى طلايه نهادهاى پيشنهادى جامعه بهائى ست؟ در ادامه بحث سازمان ها و نهادهاى بين المللى شاهرخ کوهستانی ميزبان دكتر پيمان رئوفى و دكتر كامبيز خادم خواهد بود.

ثبت نام در خبرنامه