بازتاب
دین و خشونت ق۱
شهریور ۴, ۱۳۹۶

ادیان مدعی آرامش دو جهانند. برای سعادت و رفاه عالم انسانی ظاهر می‌شوند، اما برخی از آنها از همان ساله‌ای ابتدائی پیام خود را با خشونت و جنگ گسترش می‌دهند. آیا خشونت جزئی از روش‌های دینی محسوب است؟ آیا در آموزه‌های واقعی و اصیل ادیان نشانی از خشونت دیده می‌شود؟ در دو برنامه پیش رو قاسم بیات دکترای نفت و پژوهشگر دینی و آرمين اشراقى دكتراى اسلام شناسى میهمانان شاهرخ کوهستانی هستند.

ثبت نام در خبرنامه