بازتاب
خوشبختی ق۲
دی ۱۶, ۱۳۹۶

شانس، تقدیر یا به قولی ژن خوب خوشبختی را به ارمغان می‌آورد؟ یا تلاش، برنامه ریزی و شکیبائی؟ تاثیر عوامل بیرونی مانند محیط خانواده، تربیت، مذهب و حکومت در دستیابی به خوشبختی چیست؟ راه‌ رسیدن به خوشبختی یکیست یا چون حقیقت علی عدد انفس الخلائق؟ در ادامه گفتگوی برنامه گذشته درباره خوشبختی شاهرخ کوهستانی میزبان کارشناسان روانشناس دکتر فرشته بتل و دکتر پیمان رئوفی است.

ثبت نام در خبرنامه