بازتاب
حقوق اقلیت ها – ۱
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷

از قديم گفتند: اقليت بايد تابع اكثريت باشد. آيا واقعا حق با اكثريت است؟ اگر همه مردم محلى حكم به آزار و اذيت افرادى بكنن بايد آن را اجرا كرد؟ حد تبعيت اقليت از اكثريت تا كجاست؟ حقوق اقليت ها چيست؟ چه مرجعى اين خط كشى ها رو تعيين ميكنه؟ و چرا دنيا با پديده نقض حقوق اقليت ها مواجه است؟ میهمانان این بازتاب: مرجان گرين بلت فعال حقوق بشر و بيژن معصوميان دکترای طراحی سیستم های آموزشی.

ثبت نام در خبرنامه