الماسهای آفریقایی
الماس های آفریقایی – کارآفرینی جوانان ف۲ ق۵
مهر ۱۵, ۱۳۹۵

در این برنامه لیلا با توبکا صحبت می کند، کسی که نهایت تلاشش را در زمینه آموزش کارآفرینی به جوانان می کند.

ثبت نام در خبرنامه