الماسهای آفریقایی
الماس های آفریقایی – رهبر خادم ف۲ ق۴
مهر ۸, ۱۳۹۵

لیلا و شارلوت به صحبت خودشان در مورد کشف معنای رهبری خادم بودن ادامه می دهند.

ثبت نام در خبرنامه