الماسهای آفریقایی
ق۴
بهمن ۲۲, ۱۳۹۴

دفعه قبل با هدی و اوموندی آشنا شدیم، زوج فوق العاده ای که از پیش زمینه های مختلف فرهنگی و مذهبی میان. اوموندی اهل کنیا هست و پیشینه مسیحی داره در حالیکه هدی ایرانیه و بهایی هست. این زوج اخیرا یک نفر سومی بهشون اضافه شده...

ثبت نام در خبرنامه