الماسهای آفریقایی
ق۱۱
فروردین ۱۲, ۱۳۹۵

در این قسمت با مرد جوانی به نام ادی آشنا می شیم. ادی متخصص شبکه هست و به جوونا کمک می کنه که کار و حرفه ای رو راه بندازن تا بتونن از لحاظ مالی مستقل باشن.

ثبت نام در خبرنامه