آموزه‌های نو
آموزه‌های نو ق۵
دی ۱۶, ۱۳۹۸

دوای دل شکسته چیست؟ همانطور که ایوا لارو در قسمت قبل گفت، آدم دلشکسته در خود کِز می‌کند و همه و همه چیز را سرزنش می‌کند تا بار غمش را سبک کند. اما بهترین مرهم برای دلشکستگی، بخشودن خود و کسی است که دلتان را شکسته. چطور می‌توان مطالب روحانی و فلسفی را آموخت و آموزش داد؟ شبنم مقربی، مدیر عامل شرکت سولپنکیک، می‌گوید او و گروهش دریافتند که با همراه کردن سرور و شادی حقیقی می‌توانند مطالبی تولید کنند مخاطبان هم لذت ببرند و هم نکته‌ای روحانی یا فلسفی بیاموزند.

ثبت نام در خبرنامه