Program Picture

موج مثبت

بنیاد وحدت
۲۷ مهر ۱۳۹۷

در خبری از سرویس خبری جامعه بهائی این چنین می‌خوانیم: «بنیاد وحدت» (Unity Foundation)، سازمانیست که چندین ساله توسط گروه کوچکی از بهائیان و با الهام از آموزه‌های آئین بهائی، آغاز به کار کرده و سازمان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی رو در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیازشان یاری می‌‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه