جان ملنکمپ – To Washington

Program Picture

گرامافون - فصل ۲

جان ملنکمپ – To Washington
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

جان ملنکمپ بزرگ و اعتراضش به اینکه انتخابات معمولا یک نمایش است و فرقی نمی‌کند چه کسی بر تخت می‌نشیند با آهنگ TO WASHINGTON

news letter image

ثبت نام در خبرنامه