چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جشن بین الادیان

در این سری از برنامه‌ها بخش هایی از مراسم جشن بین الادیان را خواهید دید و با دیدگاههای شرکت کنندگان در این برنامه آشنا خواهید شد.

جشن بین الادیان

در این سری از برنامه‌ها بخش هایی از مراسم جشن بین الادیان را خواهید دید و با دیدگاههای شرکت کنندگان در این برنامه آشنا خواهید شد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers