شنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

همسفر با نوروز

همسفر با نوروز یه سفر مجازیه به کشورهای مختلف برای آشنایی با آدمهایی که گرچه ایرانی نیستند ولی به واسطه باورشون به آئین بهائی، نوروز رو پاس میدارن. پس با ما در این سفر نوروزی همراه باشید تا در کنار هم نوروز رو در یک جغرافیای تازه پیدا کنیم.

همسفر با نوروز

همسفر با نوروز یه سفر مجازیه به کشورهای مختلف برای آشنایی با آدمهایی که گرچه ایرانی نیستند ولی به واسطه باورشون به آئین بهائی، نوروز رو پاس میدارن. پس با ما در این سفر نوروزی همراه باشید تا در کنار هم نوروز رو در یک جغرافیای تازه پیدا کنیم.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers