چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

یک سوال ٬‌یک جواب

یک سوال یک جواب برنامه‌ای کوتاه هست که طی آن استاد وحید خرسندی در هر قسمت به یک سوال از پگاه موافق مجری برنامه پاسخ خواهند داد.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers