سه شنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸

یک فنجان چای داغ

گاهی بایستی با دوستی نشست و فارغ از همه گرفتاری های روزمره یک فنجان چای نوشید و گفت و شنید. تو این برنامه ما هر بار گفتگویی داریم با یک دوست و سعی می‌کنیم نگاه تازه‌ای داشته باشیم به مسائلی که در جامعه وجود داره.

یک فنجان چای داغ

گاهی بایستی با دوستی نشست و فارغ از همه گرفتاری های روزمره یک فنجان چای نوشید و گفت و شنید. تو این برنامه ما هر بار گفتگویی داریم با یک دوست و سعی می‌کنیم نگاه تازه‌ای داشته باشیم به مسائلی که در جامعه وجود داره.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers