یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کودکان منادیان صلح ۲

پادکست «کودکان منادیان صلح» در فصل دوم، به صورت تخصصی و طبقه بندی شده به مهم ترین اصول تربیتی و نکات قابل توجه در محدوده سنی ۳ تا ۷ سال یا به عبارتی اولین دوران کودکی می‌پردازد.

کودکان منادیان صلح ۲

پادکست «کودکان منادیان صلح» در فصل دوم، به صورت تخصصی و طبقه بندی شده به مهم ترین اصول تربیتی و نکات قابل توجه در محدوده سنی ۳ تا ۷ سال یا به عبارتی اولین دوران کودکی می‌پردازد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers