یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸

کاوشی‌ در‌ تعصب

در این برنامه تهمینه و بهزاد در قالب گفتگوی دو نفره به بررسی و تحلیل انواع تعصب و عوارض آن در جهان و بخصوص در ایران می پردازند.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers