چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

چند ثانیه با شما

تو این قسمت هر بار میریم سراغ یکی از مسائل جامعمون و سعی میکنیم با زوایای مختلفش بیشتر آشنا بشیم پس روزهای جمعه چند لحظه از وقتت رو به ما بده، تا باهم کلی مطالب جالب و شنیدنی رو مرور کنیم!! مطمئن باش پشیمون نمیشی!!

چند ثانیه با شما

تو این قسمت هر بار میریم سراغ یکی از مسائل جامعمون و سعی میکنیم با زوایای مختلفش بیشتر آشنا بشیم پس روزهای جمعه چند لحظه از وقتت رو به ما بده، تا باهم کلی مطالب جالب و شنیدنی رو مرور کنیم!! مطمئن باش پشیمون نمیشی!!
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers