سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸

پیشنهاد

در برنامه‌ پيشنهاد، همون‌طور كه از اسمش پيداست، هر هفته يك پيشنهاد براتون داريم... كه مي‌تونه هرچيزي باشه... یک فیلم، يك سريال، یک کتاب، یک بازی، یک فعالیت خاص، یک خوراکی... خلاصه هرچیز... البته اين پيشنهادها همه از طرف يك نفر نيست و از دوستان و همكاران راديو گرفته تا تك‌تكِ شما شنوندگان عزيز مي‌تونيد در اين برنامه مشاركت كنيد.

پیشنهاد

در برنامه‌ پيشنهاد، همون‌طور كه از اسمش پيداست، هر هفته يك پيشنهاد براتون داريم... كه مي‌تونه هرچيزي باشه... یک فیلم، يك سريال، یک کتاب، یک بازی، یک فعالیت خاص، یک خوراکی... خلاصه هرچیز... البته اين پيشنهادها همه از طرف يك نفر نيست و از دوستان و همكاران راديو گرفته تا تك‌تكِ شما شنوندگان عزيز مي‌تونيد در اين برنامه مشاركت كنيد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers