جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸

ما دوتا

در این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله تهیه شده، آرش و تهمینه ایزد منش به معرفی برخی از احکام اجتماعی ایشان پرداخته و آن‌ را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند. ما دوتا و حرف‌های تازه ما دوتا، پنجشنبه‌ها از رادیو پیام دوست

ما دوتا

در این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله تهیه شده، آرش و تهمینه ایزد منش به معرفی برخی از احکام اجتماعی ایشان پرداخته و آن‌ را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند. ما دوتا و حرف‌های تازه ما دوتا، پنجشنبه‌ها از رادیو پیام دوست
-->
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers