پنج شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۸

ما دوتا

در این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله تهیه شده، آرش و تهمینه ایزد منش به معرفی برخی از احکام اجتماعی ایشان پرداخته و آن‌ را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند.

ما دوتا

در این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله تهیه شده، آرش و تهمینه ایزد منش به معرفی برخی از احکام اجتماعی ایشان پرداخته و آن‌ را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers