پنج شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸

لفظ و معنا

درباره این برنامه:

لفظ و معنا برنامه‌ای است که در آن موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهائی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوعاتی مثل دینداری، موسیقی، زبان، اخلاق و بسیاری موضوعات دیگه. جناب آقای بهرام فرید، کارشناس، و رامان شکیب، مجری این برنامه هستند. 

لفظ و معنا

درباره این برنامه:

لفظ و معنا برنامه‌ای است که در آن موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهائی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوعاتی مثل دینداری، موسیقی، زبان، اخلاق و بسیاری موضوعات دیگه. جناب آقای بهرام فرید، کارشناس، و رامان شکیب، مجری این برنامه هستند. 

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers