دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

گلباران

در این برنامه که به مناسبت ایام عید رضوان، عید اظهار امر حضرت بهاءالله، تهیه شده، ندا و شیما شرایط زمان اظهار امر حضرت بهاءالله در ایران وجهان  پرداخته و آن را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند.

گلباران

در این برنامه که به مناسبت ایام عید رضوان، عید اظهار امر حضرت بهاءالله، تهیه شده، ندا و شیما شرایط زمان اظهار امر حضرت بهاءالله در ایران وجهان  پرداخته و آن را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهند.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers