چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸

شنیدنیهای رسانه ای

شنیدنی‌های رسانه‌ای برنامه‌ای خبری از نوید توکلی، نیوشا راد و پارسا فنائیان است. در این برنامه سعی می‌شود خبرهای کمتر شنیده شده به گوش شما برسد. خبرهایی در زمینه‌ی حقوق بشر، زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و...

شنیدنیهای رسانه ای

شنیدنی‌های رسانه‌ای برنامه‌ای خبری از نوید توکلی، نیوشا راد و پارسا فنائیان است. در این برنامه سعی می‌شود خبرهای کمتر شنیده شده به گوش شما برسد. خبرهایی در زمینه‌ی حقوق بشر، زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی و...
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers