جمعه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

سپهر سخن فصل ۲

فصل دوم سپهر سخن اختصاص داره به آثار حضرت باب مبشر دیانت بابی. در این برنامه، در هر قسمت، یکی از بیانات آن حضرت خوانده می‌شود و جناب بهرام فرید در مورد آن صحبت می‌کنند.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers