جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

سپهر سخن فصل ۴

چهارمین فصل سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی. در این فصل هم همانند سه فصل گذشته، شنوندگان محترم همراه می‌شوند با نیوشا راد و استاد برنامه جناب بهرام فرید.

سپهر سخن فصل ۴

چهارمین فصل سپهر سخن اختصاص داره به بیاناتی از حضرت شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی. در این فصل هم همانند سه فصل گذشته، شنوندگان محترم همراه می‌شوند با نیوشا راد و استاد برنامه جناب بهرام فرید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers