جمعه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

سپهر سخن فصل ۱

در فصل اول مجموعه سپهر سخن نیوشا راد به همراه جناب بهرام فرید برخی از بیانات و نصوص حضرت بهاءالله را بررسی می‌کنند.

سپهر سخن فصل ۱

در فصل اول مجموعه سپهر سخن نیوشا راد به همراه جناب بهرام فرید برخی از بیانات و نصوص حضرت بهاءالله را بررسی می‌کنند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers