سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌اي است از نويد توكّلي به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدي طي ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگي حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائي را برايتان تعريف خواهد كرد.

دوازده

«دوازده» ويژه‌برنامه‌اي است از نويد توكّلي به مناسبت عيد رضوان. در اين برنامه، هومن عبدي طي ۱۲ روزِ عيد رضوان، ۱۲ حكايت كوتاه از زندگي حضرت بهاءالله، شارع ديانت بهائي را برايتان تعريف خواهد كرد.
-->
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers