شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

در ایام کرونا چه می‌گذرد

برنامه در ایام کرونا چه می‌گذرد شامل مونولوگ‌هایی از ساکنین ایران است که در ایام همه گیری کرونا به اجبار و یا اختیار مدت زمان بیشتری را در منزل می مانند. حضور همه اعضای خانواده برای ساعات طولانی در منزل موجب ظهور و بروز شرایط تازه ای در زندگی آن‌ها می‌شود. این تاثیرات بر روی فضای شهر و بیرون از خانه هم مشهود است.

در ایام کرونا چه می‌گذرد

برنامه در ایام کرونا چه می‌گذرد شامل مونولوگ‌هایی از ساکنین ایران است که در ایام همه گیری کرونا به اجبار و یا اختیار مدت زمان بیشتری را در منزل می مانند. حضور همه اعضای خانواده برای ساعات طولانی در منزل موجب ظهور و بروز شرایط تازه ای در زندگی آن‌ها می‌شود. این تاثیرات بر روی فضای شهر و بیرون از خانه هم مشهود است.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers