یکشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جواهر وجود

در این مجموعه برنامه خانم روحی وحید کارشناس امور تربیتی می‌گویند که چگونه صفات پسندیده اخلاقی و روحانی را از طفولیت در وجود فرزندان پرورش دهیم.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers