جمعه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ به روایت مورخ - فصل دوم

در فصل دوم این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب به صورت نمایش رادیویی تهیه شده ماندانا دختر ایرانی، تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش ترنم گرفته مطالعه می‌کند . دوباره نبیل زرندی خود تاریخش را روایت میکند. دوشنبه ها از رادیو پیام دوست

تاریخ به روایت مورخ - فصل دوم

در فصل دوم این برنامه که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب به صورت نمایش رادیویی تهیه شده ماندانا دختر ایرانی، تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش ترنم گرفته مطالعه می‌کند . دوباره نبیل زرندی خود تاریخش را روایت میکند. دوشنبه ها از رادیو پیام دوست
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers