شنبه, ۹ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول

در این نمایش رادیویی ماندانا دختر ایرانی، تلاش میکند کتاب تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش گرفته مطالعه میکند. در یک اتفاق عجیب نبیل زرندی خود تاریخش را روایت میکند.

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول

در این نمایش رادیویی ماندانا دختر ایرانی، تلاش میکند کتاب تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش گرفته مطالعه میکند. در یک اتفاق عجیب نبیل زرندی خود تاریخش را روایت میکند.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers