پنج شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۹

بانوی سرزمین من

بانوی سرزمین من، اگر، من و تو ، زن بودنمان را دوست داشته باشیم، اگر خواهان ترقی و پیشرفت هستیم، باید محدودیت‌ها را کنار بگذاریم و دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم، پس روزهای جمعه با ما همراه باش.

بانوی سرزمین من

بانوی سرزمین من، اگر، من و تو ، زن بودنمان را دوست داشته باشیم، اگر خواهان ترقی و پیشرفت هستیم، باید محدودیت‌ها را کنار بگذاریم و دست در دست هم برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم، پس روزهای جمعه با ما همراه باش.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers