چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

آفتاب

مدتی بود به گذشته‌هام فکر می‌کردم. ‌به پستی و بلندی‌ها٬ به اتفاقاتی که افتاده بود. به درس‌هایی که از زندگیم یاد گرفته بودم و نشونه‌هایی که دیده بودم. به اینکه چه اتفاقاتی باعث شد من الان در کشور هندوستان زندگی کنم..؟ و خوب همه این فکرها منو وادار به نوشتن خاطراتی شیرین و تکرار نشدنی در قالب یک برنامه رادیویی کرد..

آفتاب

مدتی بود به گذشته‌هام فکر می‌کردم. ‌به پستی و بلندی‌ها٬ به اتفاقاتی که افتاده بود. به درس‌هایی که از زندگیم یاد گرفته بودم و نشونه‌هایی که دیده بودم. به اینکه چه اتفاقاتی باعث شد من الان در کشور هندوستان زندگی کنم..؟ و خوب همه این فکرها منو وادار به نوشتن خاطراتی شیرین و تکرار نشدنی در قالب یک برنامه رادیویی کرد..
-->
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers