شنبه, ۹ فروردین ۱۳۹۹

گفت‌وگو

دکتر معین افنانی در گفتگوهای خود با میهمانان برنامه به بررسی مسائل امروزه در زمینه های اجتماعی، علمی، فرهنگی و عقیدتی برای ساختن جهانی بهتر می‌پردازد.

گفت‌وگو

دکتر معین افنانی در گفتگوهای خود با میهمانان برنامه به بررسی مسائل امروزه در زمینه های اجتماعی، علمی، فرهنگی و عقیدتی برای ساختن جهانی بهتر می‌پردازد.
video

گفت‌وگو – جهان گرایی

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers