یکشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۸

چشم انداز

این برنامه گفتگویی است با جوانان آمریکایی نسل دوم یا سوم، از والدینی غیر ایرانی، در مورد مسائل داغ جهان امروزی و نقش جوانان در رویارویی با این مسائل.

video
video
video

چشم انداز-محبت

video

چشم انداز-سحر

video

چشم انداز-ندیم

چشم انداز

این برنامه گفتگویی است با جوانان آمریکایی نسل دوم یا سوم، از والدینی غیر ایرانی، در مورد مسائل داغ جهان امروزی و نقش جوانان در رویارویی با این مسائل.
video

چشم انداز – علی

video

چشم انداز – کوفی

video

چشم انداز – پانیذ

video

چشم انداز – تینا

video

چشم انداز – پژمان

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers