چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

پارلمان جهانی ادیان

پارلمان جهانی ادیان که در نوامبر ۲۰۱۸ در تورنتو کانادا برگزار شد تلاش داشت تا روحیه همکاری و همزیستی بین پیروان ادیان مختلف را با تکیه بر آموزه‌های روحانی ترویج و گسترش دهد. تیم PersianBMS با حضور در این گردهمایی موفق شد با تعدادی از سخنرانان این پارلمان گفتگوهایی را ضبط کند. از شما دعوت می‌کنیم با این مجموعه‌ همراه باشید.

پارلمان جهانی ادیان

پارلمان جهانی ادیان که در نوامبر ۲۰۱۸ در تورنتو کانادا برگزار شد تلاش داشت تا روحیه همکاری و همزیستی بین پیروان ادیان مختلف را با تکیه بر آموزه‌های روحانی ترویج و گسترش دهد. تیم PersianBMS با حضور در این گردهمایی موفق شد با تعدادی از سخنرانان این پارلمان گفتگوهایی را ضبط کند. از شما دعوت می‌کنیم با این مجموعه‌ همراه باشید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers