یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸

مثل نسيم

مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان مي‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers