چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

ماجراهای تیران و مهران

یک فکر مثبت تو روز می تونه کل روزتون رو تغییر و همچنین برعکس ممکنه یک فکر منفی کل روزتون رو بهم بریزه... من یعنی مهران به همراه تیران تصمیم گرفتیم اتفاق های روزمره زندگی رو به دید یک تجربه نگاه کنیم و با شما در میون بگذاریم تا به راحتی از کنار مسائل کوچیکی که شاید خیلی مهم و تاثیر گذار باشه تو زندگیمون نگذریم... از شما دعوت می کنیم که با ما همراه باشید و تجربه‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید.

ماجراهای تیران و مهران

یک فکر مثبت تو روز می تونه کل روزتون رو تغییر و همچنین برعکس ممکنه یک فکر منفی کل روزتون رو بهم بریزه... من یعنی مهران به همراه تیران تصمیم گرفتیم اتفاق های روزمره زندگی رو به دید یک تجربه نگاه کنیم و با شما در میون بگذاریم تا به راحتی از کنار مسائل کوچیکی که شاید خیلی مهم و تاثیر گذار باشه تو زندگیمون نگذریم... از شما دعوت می کنیم که با ما همراه باشید و تجربه‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers