پنج شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۹

عرفان جانان

«عرفان جانان» سیری است در چهار وادی رساله عرفانی حضرت بهاءالله، شارع دیانت بهائی. دکتر قاسم بیات به همراه عرفان روح الفدا تلاش می‌کنند تا در طول این مجموعه به جنبه های مختلف این اثر بپردازند. هر هفته از PersianBMS

عرفان جانان

«عرفان جانان» سیری است در چهار وادی رساله عرفانی حضرت بهاءالله، شارع دیانت بهائی. دکتر قاسم بیات به همراه عرفان روح الفدا تلاش می‌کنند تا در طول این مجموعه به جنبه های مختلف این اثر بپردازند. هر هفته از PersianBMS

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers