یکشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

سرچشمه الهام

در این برنامه با هنرمند ایرانی-نیوزلندی سنبل طائفی، موسیقی دان ها  تام پرایس و ستیون اسمال آشنا و در سفر آن‌ها به شهر پراگ همراه خواهید شد. در این مجموعه پروسه  انتخاب اشعار، تنظیم موسیقی و ضبط آهنگ‌های یکی از  آلبوم‌های سنبل طائفی را که با همکاری ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده مشاهده خواهید کرد.

سرچشمه الهام

در این برنامه با هنرمند ایرانی-نیوزلندی سنبل طائفی، موسیقی دان ها  تام پرایس و ستیون اسمال آشنا و در سفر آن‌ها به شهر پراگ همراه خواهید شد. در این مجموعه پروسه  انتخاب اشعار، تنظیم موسیقی و ضبط آهنگ‌های یکی از  آلبوم‌های سنبل طائفی را که با همکاری ارکستر سمفونی ملی‌ پراگ ضبط شده مشاهده خواهید کرد.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers