سه شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۹

ریشه ها

در این سری برنامه‌ها به بررسی نقش باورها در مقاطع مختلف و چالش برانگیز زندگی افراد  پرداخته می شود. این برنامه داستان افرادی است با باورها و چالش های متفاوت.

ریشه ها

در این سری برنامه‌ها به بررسی نقش باورها در مقاطع مختلف و چالش برانگیز زندگی افراد  پرداخته می شود. این برنامه داستان افرادی است با باورها و چالش های متفاوت.

video

ریشه ها – غزاله

video

ریشه‌ها – پگاه

video

ریشه‌ها – نیکان

video

ریشه ها – رویا

video

ریشه ها – محبت

video

ریشه ها – پدرام

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers