چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

رگ جهان

Banner_RageJahan_Category

در این مجموعه به بررسی رساله مدنیه یکی از آثار اولیه حضرت عبدالبهاء مبیّن آثار دین بهائی می‌پردازیم. حضرت عبدالبهاء در این رساله تلاش میکنند که تا توجه همه قشرهاى جامعه ايرانى، به ديدگاه‌هاى جديدى در مورد تجدّد، اصلاحات ادارى و خردگرائى اجتماعى و فرهنگى را جلب کنند. ايشان وظيفه اخلاقى خود می‌داند که مسأله پيشرفت و ترقى ايران را مورد بحث قرار دهد.

دانلود کتاب رساله مدنیه

رگ جهان

Banner_RageJahan_Category

در این مجموعه به بررسی رساله مدنیه یکی از آثار اولیه حضرت عبدالبهاء مبیّن آثار دین بهائی می‌پردازیم. حضرت عبدالبهاء در این رساله تلاش میکنند که تا توجه همه قشرهاى جامعه ايرانى، به ديدگاه‌هاى جديدى در مورد تجدّد، اصلاحات ادارى و خردگرائى اجتماعى و فرهنگى را جلب کنند. ايشان وظيفه اخلاقى خود می‌داند که مسأله پيشرفت و ترقى ايران را مورد بحث قرار دهد.

دانلود کتاب رساله مدنیه

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers