سه شنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

جهان ایده‌ها - تصویری

درباره این برنامه:

«جهان ایده‌ها» گزیده‌ای‌ست از سخن‌رانی‌های TED، سازمانی غیرانتفاعی برای نشر افکار.  این سخنرانی‌ها که خلاصه و به فارسی برگردانده شده، موضوع‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ از جمله: آموزش و پرورش، صلح و رفاه جهانی، خشونت، تعصب، و همدلی. علاقمندان می‎توانند برای دیدن نسخۀ کامل این سخنرانی‌ها به وب‌سایت Ted.com مراجعه کنند.

جهان ایده‌ها - تصویری

درباره این برنامه:

«جهان ایده‌ها» گزیده‌ای‌ست از سخن‌رانی‌های TED، سازمانی غیرانتفاعی برای نشر افکار.  این سخنرانی‌ها که خلاصه و به فارسی برگردانده شده، موضوع‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ از جمله: آموزش و پرورش، صلح و رفاه جهانی، خشونت، تعصب، و همدلی. علاقمندان می‎توانند برای دیدن نسخۀ کامل این سخنرانی‌ها به وب‌سایت Ted.com مراجعه کنند.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers