دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بیژن

من، لیلا، در وین، پایتخت موسیقی دنیا، بزرگ شدم. یکی از کسانی که در زندگی‌ خیلی روی من تأثیر گذاشته، بیژن خادم-میثاق، نوازنده‌ ویولن و رهبر ارکستر است. او دوستی صمیمی و الگویی تمام عیار است. در این مجموعه، با بیژن گپی دوستانه و خودمانی درباره زندگی و آثار او خواهیم داشت.

بیژن

من، لیلا، در وین، پایتخت موسیقی دنیا، بزرگ شدم. یکی از کسانی که در زندگی‌ خیلی روی من تأثیر گذاشته، بیژن خادم-میثاق، نوازنده‌ ویولن و رهبر ارکستر است. او دوستی صمیمی و الگویی تمام عیار است. در این مجموعه، با بیژن گپی دوستانه و خودمانی درباره زندگی و آثار او خواهیم داشت.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers