یکشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

اندیشه نو

این مجموعه با تهیه کنندگی و اجرای آرش راد و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه های آمریکا در مورد سر فصل های مختلف اجتماعی می‌پردازد.

اندیشه نو

این مجموعه با تهیه کنندگی و اجرای آرش راد و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه های آمریکا در مورد سر فصل های مختلف اجتماعی می‌پردازد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers