جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸

الماسهای آفریقایی

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می کند. این قهرمانان در واقع افراد عادی ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق العاده ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می زنند.

الماسهای آفریقایی

در این برنامه لیلا حیدریان شما را با تعدادی از قهرمانان آفریقایی آشنا می کند. این قهرمانان در واقع افراد عادی ای هستند که از طریق وقف زمان و فکر، دست به کارهای خارق العاده ای در جهت بهبود جامعه اطرافشون می زنند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers